កញ្ជោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជោត

  1. ជាតិ
  2. (ពាក្យមើលងាយដោយទ្រគោះ) ពាក្យ​សាមញ្ញ ប្រើ​ដោយ​មាន​ទោសៈ មើល​ងាយទ្រគោះបន្តុះបង្អាប់អ្នកដទៃ​ណា​មួយ ឥតខ្លាច​ចិត្ត ឥត​ញញើត
    កញ្ជាត​អា​អ្នក​ក្រ។
    កញ្ជាត​អា​ល្ងង់ មាន​ន័យ​ថា ជាតិ​ជា​អ្នក​ក្រ, ជា​មនុស្ស​ល្ងង់។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. Online Dictionary