កណ្ដាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់រូប និងសំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កណ្ដាញ់

  1. ដែលក្រញាញ់​ចាក់ស្រែះ
    សក់កណ្ដាញ់

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដាញ់

  1. ដុំ​សក់​ក្រញាញ់​ដែល​មនុស្ស ១ ពួក​កាន់​ខាង​ក្បួនអាគម រាប់​អាន​ទុក​ជា​គ្រឿង​រក្សា​ខ្លួន

ន័យដូច[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

កណ្ដាញ់

  1. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Khmer Online Dictionary