កសិម្ហូបអាហារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កសិម្ហូបអាហារ

  1. (ក្សេត្រសាស្ត្រ) សាខានៃផលិតកម្មឧស្សាហកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម រុក្ខជាតិ សត្វ ផលិតផលនេសាទនិងវារីវប្បកម្ម ដើម្បីផលិតចំណីអាហារសម្រាប់មនុស្ស និង សត្វ។ ឧទាហរណ៍ :

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច = Economic lexicon:ភាគទី១: អង់គ្លេស-ខ្មែរ, ភាគទី២: ខ្មែរ-អង់គ្លេស = Part One: English-Khmer, Part Two: Khmer-English/ រៀបរៀងដោយ ផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយនៃ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦ មេពាក្យ កសិម្ហូបអាហារ