ឈ្នាប់

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ឈ្នាប់
ឡាតាំងយានកម្ម chnŏəp
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /cʰnŏəp/


នាម

ឈ្នាប់

(វេយ្យាករណ៍) conjunction បញ្ញត្តិនេះក៏ត្រូវបានគេសម្គាល់ដោយពាក្យផ្សេងៗគ្នាដែរ: - និបាត - សន្ធានសព្ទ - ឈ្នា គណៈកម្មាការភាសាវិទ្យា និង អក្សរសិល្ប៍ បានសម្រេចជ្រើសរើសយកពាក្យ ឈ្នាប់ ហើយកំណត់ន័យដូចតទៅ: ឈ្នាប់ជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងពាក្យ កន្សោមពាក្យទៅនឹងកន្សោមពាក្យ ឬ ល្បះទៅនឹងល្បះ។ ពាក្យ និង, ឬ, ប៉ុន្តែ, ពីព្រោះ, ព្រោះ, បើ, .... ជាឈ្នាប់។ គេចែកឈ្នាប់ជាពីរបែប : ឈ្នាប់ចង និង ឈ្នាប់ឃ្លា។ សព្ទ​សម្រាប់​ផ្សំ​សម្ដី​ត្រង់​ឃ្លា​របះ​នីមួយ​ៗ ជា​ជំនួយ​នាម​សព្ទ​ និង ​កិរិយា​សព្ទ ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​ស្រឡះ, ច្បាស់​លាស់, ពីរោះ​ស្រួល​ស្ដាប់ ។ល។ ដូច​ពាក្យ​ថា ក៏​, ក៏​ដោយ, ក៏​ដែរ, ក្ដី, ផង, , បើ, ទោះ, ទោះបី, បើ​ទុក​ជា, ទើប, ពុំនោះ​សោត, ដែរ ជាដើម (ព. វ.)។

  1. () និមិត្តសញ្ញាមួយដែលតាងឱ្យផ្នែកដាច់ពីគ្នានៃរូបមួយ និង កំណត់ទីតាំង ដែលត្រូវភ្ជាប់បន្ត។
  2. (គ្រឿងអស្យាណូ) ឧបករណ៍ឬគ្រឿងមួយ ដែលត្រូវបានប្រើភ្ជាប់ផ្នែកអគ្គិសនីពីរឬច្រើនដទៃផ្សេងៗចូលគ្នា (ឧបករណ៍នៅខាងចុងនៃខ្សែ ដែលដោតទៅក្នុងរន្ធឬ ផ្ទៃញែក ក្នុងគោលបំណងភ្ជាប់ឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយទៀត)។

ឯកសារយោង