កណ្ដឹង

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូបភាព ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដឹង[kɑndəŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ដឹង>ដ+ឹ+ង>ក+ណ+្ដ+ឹ+ង>កណ្ដឹង ។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដឹង

  1. ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​លង្ហិនសំរិទ្ធ មាន​សណ្ឋាន​ជា​បំពង់​មាន​ទង​ជា​វង់ សម្រាប់​កាន់​ឬ​ចង មាន​គ្រាប់​យោល​ដោយ​អង្រង់​ទង្គិច​ឮ​សូរ ។
  2. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ
  3. ឃុំនៃស្រុកបាទី

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត