កណ្ឌ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាន់[kan]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កណ្ឌៈ រឺ kanḋa

នាម[កែប្រែ]

កណ្ឌ

 1. ព្រួញ
 2. គ្រាប់​កាំភ្លើង
 3. ទង់
 4. ដើម
 5. កំណត់, បរិច្ឆេទ
 6. (អក្សរសិល្ប៍) វគ្គ, ភាគ, ខ្សែ
  ឧទាហរណ៍: សាស្រ្តា​មួយ​កណ្ឌ ។
  រឿងក្នុងទសជាតកខ្លះមានចែកជាកណ្ឌ។
  រឿងវេស្សន្តរជាតក មាន១៣កណ្ឌ។

សូរដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]