កណ្ឌ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

ទម្រង់ឆ្លាស់

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីបាលី កណ្ឌៈ រឺ kanḋa

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ កណ្ឌ
kṇ̥ḍ
សទ្ទតា កាន់
kān´
ឡាតាំងយានកម្ម kan
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kan/


នាម

កណ្ឌ

 1. ព្រួញ
 2. គ្រាប់​កាំភ្លើង
 3. ទង់
 4. ដើម
 5. កំណត់, បរិច្ឆេទ
 6. (អក្សរសិល្ប៍) វគ្គ, ភាគ, ខ្សែ
  ឧទាហរណ៍: សាស្រ្តា​មួយ​កណ្ឌ ។
  រឿងក្នុងទសជាតកខ្លះមានចែកជាកណ្ឌ។
  រឿងវេស្សន្តរជាតក មាន១៣កណ្ឌ។

សូរដូច

បំណកប្រែ

ឯកសារយោង