កន្តារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តា ឬ កន់-តារៈ[kɑntaa/kɑntaa-reak]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី (កន < កំទឹក”+ តារឆ្លង ឬ​ចម្លង” )

នាម[កែប្រែ]

កន្តារ

  1. ផ្លូវ​លំបាក​ផ្លូវ​ដែល​ច្រើន​ប្រកប​ដោយ​គ្រោះ​ថ្នាក់

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត