ក្បាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។សុខភាព

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កាយ>ក+្ប+ាយ>ក្បាយ។ (ផ្នត់ជែក)

បរិវារសព្ទ[កែប្រែ]

ក្បាយ

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ក្បោះ
    សំដី​ក្បោះក្បាយ គឺ​សំដី​ច្បាស់​លាស់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត