ក្រុម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( ន. ) (ក្រម; កម “លំដាប់”) លំដាប់; ប៉ែក​ដោយ​តំណែង, ដោយ​មុខ, ដោយ​សង្កាត់, ដោយ​ពួក : ក្រុម​រក្សា​ព្រះ​អង្គ, ក្រុម​រាជ​តម្រួត, ក្រុម​ទាហាន​ឆត្រ​យោង ។ល។ ក្រុម​មឿង (ក្រុម-ម៉ៈមឿង) ក្រុម​អ្នក​រាជការ​រក្សា​ក្រុង : រាជការ​ក្រុម​មឿង ។ ក្រុម​វាំង (ក្រុម-ម៉ៈ វាំង) ក្រុម​មន្ត្រី​អ្នក​រក្សា​ការ​ខុស​ត្រូវ​នៃ​ពួក​ស្ត្រី​ក្នុង​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង (មាន​តែ​ក្នុង​រជ្ជកាល​ពី​ដើម) ។ល។ ឋានន្តរ​ស័ក្តិ​នៃ​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​អង្គ​ខ្លះ ដែល​ព្រះ​ករុណា​ជា​អម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូងទ្រង់​ព្រះ​មេត្តា​ប្រោស​តាំង​ជា​ទី ម៉ឺនហ្មឺន, ឃុន, ហ្លួង, ព្រះ តាម​លំដាប់​ថ្នាក់​គឺ ក្រុម​ម៉ឺន, ឬ ក្រុម​ហ្មឺន, ក្រុម​ឃុន, ក្រុម​ហ្លួង, ក្រុម​ព្រះ (សុទ្ធ​តែ​អាន​ថា ក្រុម-ម៉ៈ--), ហៅ​ថា ស្ដេច​តាំង​ក្រុម ឬ​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​តាំង​ក្រុម; សាធារណ​ជន​តែង​តែ​និយាយ​ថា ព្រះ​អង្គ​ក្រុម​ម៉ឺន..., ព្រះ​អង្គ​ក្រុម​ឃុន..., ព្រះ​អង្គ​ក្រុម​ហ្លួង..., ព្រះ​អង្គ​ក្រុម​ព្រះ...; ជួន​កាល​មាន​ឋានន្តរ​ផ្សំ​ពី​ខាង​ចុង​ផង ដូច​ជា ព្រះ​អង្គ​ក្រុម​ឃុន​វិសុទ្ធ​ពង្ស ជាដើម ។

  1. (ពីជគណិត) group, groupe សំណុំមិនទទេមួយប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌបី៖ ១- មានធាតុណឺតតែមួយគត់ ២- គ្រប់ធាតុមានចម្រាសមួយនៅក្នុងសំណុំនេះ ៣- មានលក្ខណៈផ្ដុំចំពោះប្រមាណវិធីទ្វេធាតុ ឧ.សំណុំចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ជាក្រុមចំពោះប្រមាណវិធីបូក។