អក្ខរក្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ អក្ខរក្រម
ʼk̥kʰrk̥rm
មូលសទ្ទ អ័ក-ខ្រៈ-ក្រំ
ʼ˘k-k̥ʰr`-k̥rṃ
ឡាតាំងយានកម្ម ʼakkhraʼkrum
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /ʔaʔ.krak.rum/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អក្ខរ +‎ ក្រម

នាម[កែប្រែ]

អក្ខរក្រម

  1. លំដាប់នៃតួអក្សរ ប្រើសម្រាប់ការសរសេរក្នុងភាសាមួយ។
    ឧ. តួអក្សរទី ១៥ ក្នុងអក្ខរក្រមក្រិកគឺអូមីក្រុង "O" ។
បំនកប្រែ[កែប្រែ]