កក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ ១[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ កក
kk
ឡាតាំងយានកម្ម kɑɑk
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑːʔ/

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កក (នាមករណ៍ : ការកក)

 1. ប្រែពីរាវ(ឬទន់)ទៅជារឹង ដោយទុកហាលខ្យល់ ឬដោយភាពត្រជាក់។
  ក្អែលកកជាប់នឹងស្បែក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កក (នាមករណ៍ : ភាពកក)

 1. ដែលរឹងដោយការកក
  ទឹកក្លាយជាកក
  ខ្លាញ់ជ្រូកកក

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កក

 1. យ៉ាងកុះករ, តាន់តាប់, កុញ, ជុំជិត, ត្រៀបត្រា
  ឃើញមនុស្សឈរកកគ្នា។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ ២[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ កក
kk
ឡាតាំងយានកម្ម kɑɑ kɑɑ
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑː ˈkɑː/

អក្សរកាត់[កែប្រែ]

 1. អក្សរកាត់នៃខេត្តកោះកុង