កក

ពីWiktionary

សូមដាក់សំលេង។

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ ១

ការបញ្ចេញសំលេង

 • អំនាន: /កក/
អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា កក
ឡាតាំងយានកម្ម kɑɑk
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑːʔ/


កិរិយាសព្ទ

កក (នាមករណ៍ ការកក)

 1. ប្រែពីរាវ(ឬទន់)ទៅជារឹង ដោយទុកហាលខ្យល់
  ក្អែលកកជាប់នឹងស្បែក។
បំនកប្រែ

គុណនាម

កក (នាមករណ៍ ការកក)

 1. ដែលរឹងដោយការកក។
  ទឹកក្លាយជាកក
  ខ្លាញ់ជ្រូកកក
បំនកប្រែ

គុណកិរិយា

កក

 1. យ៉ាងកុះករ, តាន់តាប់, កុញ, ជុំជិត, ត្រៀបត្រា
  ឃើញមនុស្សឈរកកគ្នា។[១]
បំនកប្រែ

ពាក្យសំរង់

ពាក្យទាក់ទង

និរុត្តិសាស្ត្រ ២

មកពី ឈ្មោះខេត្ត កោះកុង> កក។

ការបញ្ចេញសំលេង

 • អំនាន: /ក ក/
អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា កក
ឡាតាំងយានកម្ម kɑɑ kɑɑ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑː ˈkɑː/


អក្សរកាត់

កក

 1. អក្សរកាត់នៃខេត្តកោះកុង[២]
កំនត់ប្រើប្រាស់

អក្សរកាត់នេះត្រូវប្រើជាទូទៅក្នុងទំរង់រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បំនកប្រែ

ឯកសារយោង

 1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ កក
 2. រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង