ពីWiktionary

U+2609, ☉
SUN

[U+2608]
Miscellaneous Symbols
[U+260A]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ព្រះអាទិត្យ
  2. (រសសាស្ត្រ) ភពលោហៈ មាស

បច្ចេកសព្ទសំរង់[កែប្រែ]

[1]: M, L, R

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·