ពីWiktionary

U+2644, ♄
SATURN

[U+2643]
Miscellaneous Symbols
[U+2645]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ផ្កាយភពសៅរ៍
  2. (រសសាស្ត្រ) ភពលោហៈ សំណ

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·