ពីWiktionary

U+2640, ♀
FEMALE SIGN

[U+263F]
Miscellaneous Symbols
[U+2641]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ផ្កាយភពសុក្រ
  2. (ជីវវិទ្យា) ស្ត្រី, ស្រី
  3. (រសសាស្ត្រ) ភពលោហៈ ស្ពាន់

ពាក្យផ្ទុយ[កែប្រែ]

[2]:

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·