ពីWiktionary

U+26B4, ⚴
PALLAS

[U+26B3]
Miscellaneous Symbols
[U+26B5]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) កូនភព (២) Pallas ("ប៉ាឡាស")

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·