ពីWiktionary

U+26B7, ⚷
CHIRON

[U+26B6]
Miscellaneous Symbols
[U+26B8]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (ហោរាសាស្ត្រ) កូនភព (២០៦០) ឈីរ៉ុន

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·