ពីWiktionary

U+263D, ☽
FIRST QUARTER MOON

[U+263C]
Miscellaneous Symbols
[U+263E]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ព្រះច័ន្ទ
  2. (រសសាស្ត្រ) ភពលោហៈ ប្រាក់

ទម្រង់ជំនួស[កែប្រែ]

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·