ពីWiktionary

U+2BDA, ⯚
HYGIEA

[U+2BD9]
Miscellaneous Symbols and Arrows
[U+2BDB]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (ហោរាសាស្ត្រ) កូនភព (១០) Hygiea ("អនាម័យ")

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·