ពីWiktionary

U+26B3, ⚳
CERES

[U+26B2]
Miscellaneous Symbols
[U+26B4]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) កូនភព និង ភពតឿ (១) សឺរេស (សិរ្ស៍)

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·