កញ្ឆិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ឆិត > កញ- + ្ឆិត 'ឆិត'​ > កញ្ឆិត។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆិត

  1. ដែលខាត, ខ្វះបន្តិចបន្តួច មិន​ពេញ​តាមកំណើតធម្មតា
    ច្រមុះកញ្ឆិត

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary