កញ្ជប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ជប់ > កញ- + ្ជប់ 'ជប់' > កញ្ជប់ ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ជប់

  1. ដែល​រារង់, បង្អែបង្អង់, បណ្ដោះបណ្ដៃ​បំណុល​គេ​ដោយ​មាន​ល្មម​នឹងសងគេ​បាន ហើយ​ទម្រន់បង្អង់​មិន​សង​គេ​ងាយ, ឬ​ដែលខ្ចីប្រដាប់​ប្រើ​ប្រាស់​របស់គេទៅ ហើយ​ទម្រន់​បង្អង់​ទុក​មិន​ឲ្យ​មក​គេវិញ
    មនុស្ស​កញ្ជប់ទ្រព្យ​គេ។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Online Dictionary