ពីWiktionary

U+2BC9, ⯉
NEPTUNE FORM TWO

[U+2BC8]
Miscellaneous Symbols and Arrows
[U+2BCA]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ, លែងប្រើ) ផ្កាយភពណិបទូន

សទិសន័យ[កែប្រែ]

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·