ពីWiktionary

U+2BF1, ⯱
ERIS FORM TWO

[U+2BF0]
Miscellaneous Symbols and Arrows
[U+2BF2]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (ហោរាសាស្ត្រ) ភពតឿ អៀរីស (អេរីស)

សទិសន័យ[កែប្រែ]

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·