កត្តិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ក័ត-ដឹក[katdək]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kattika

នាម[កែប្រែ]

កត្តិក

  1. ឈ្មោះ​ខែ​ទី ១២ តាម​ចន្ទគតិ ត្រូវនឹងកូនមាន់ ។
    ខែ​កត្តិក ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]