កិរិយាសព្ទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ កិរិយាសព្ទ
kiriyāsb̥d
សទ្ទតា កិ-រិ-យ៉ា-ស័ព
ki-ri-y″ā-s˘b
ឡាតាំងយានកម្ម keriyaasap
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kerijaːsap/


និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីពាក្យបាលី "កិរិយា"+ សំស្ក្រឹត "សព្ទ">កិរិយាសព្ទ។

នាម

កិរិយាសព្ទ

  1. សំដី​សំដែង​កិរិយា គឺ​ប្រាប់​អំពើ, លំនាំ ឬ សំដែង​ហេតុ​ឲ្យ​សម្រេច​កិច្ច​នោះ​ៗ ដូច​ពាក្យ​ថា : ដើរ, ឈរ, អង្គុយ, ដេក, ទៅ, មក, និយាយ, ឃើញ, , ស្ដាប់ ជាដើម។ (វេយ្យាករណ៍) verb, verbe ពាក្យដែលមានមុខងារសំខាន់ជាប្រណាប់ប្រធាន /បម្រាប់ប្រធាន ហើយដែលគេអាចដាក់ឱ្យទៅជាទម្រង់បដិសេធបាន, ឧទាហរណ៍: ពាក្យ ដើរ, ហូប, អាន, ទៅ, ដឹក, ហៅ,... ជាកិរិយាសព្ទ។

បំណកប្រែ

ឯកសារយោង

  • វចនានុក្រមជួនណាត