កំបាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាំង>កំ+បាំង>កំបាំង។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កំបាំង

  1. ដែល​បាំង​បាត់មើល​មិន​ឃើញ
    ការ​កំបាំង, សេចក្ដី​កំបាំង, របស់​កំបាំង, អាថ៌​កំបាំង

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត