កន្ធាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ធាំង[kɑntʰeaŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: កំបាំង ក្បាំង ខាំង ឃាំង ចម្បាំង ច្បាំង ទាំង បង្ខាំង បង្ឃាំង បាំង បំបាំង បំពាំង ប្រឆាំង ពាំង រនាំង របាំង រាំង

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កន្ធាំង

  1. យះ​ជើង​សន្ធឹង​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ ។
    កន្ធាំង​ជើង ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កន្ធាំង

  1. ដោយយះជើងសន្ធឹងចេញទៅក្រៅ ។
    អង្គុយ​កន្ធាំង​ជើង ។
    ដេក​កន្ធាំង​ជើង ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត