កណ្ដាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្ដាប់ > ក + -ណ- + ្ដាប់> កណ្ដាប់។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដាប់

  1. បាច់
    ស្រូវ ឬ ស្មៅ ១ កណ្ដាប់
  2. វ័ណ្ឌ, រង្វង់
  3. ការក្ដាប់នៃដៃ រឺ សភាពក្ដាប់នៃដៃ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមរនាប់[កែប្រែ]

កណ្ដាប់

  1. នាមយកទៅរាប់បាច់ស្រូវ
    ស្រូវមួយកណ្ដាប់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត។
  • [១]