A

ដោយWiktionary

មាតិកា

បន្ទេរភាសា[កែប្រែ]

LetterA.svg
ឈ្មោះឯកក្រម LATIN CAPITAL LETTER A
សង្កាត់ឯកក្រម [[ឧបសម្ព័ន្ធ:ឯកក្រម/{{{block}}}|{{{block}}}]]
ក្រមវិន្ទុ U+0041
@ ← [[Appendix:Unicode/{{{block}}}|{{{block}}}]] → B

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពីអក្សរLua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). Α(A, អាល់ផ្វា), បានមកពីអក្សរLua error in Module:etymology at line 35: attempt to concatenate a nil value. 𐤀(ʼ, អាឡិផ្វ)

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • Lua error in Module:IPA at line 6: attempt to concatenate a nil value. (ភាសាភាគច្រើន)

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ a)

 1. អក្សរទីមួយនៃអក្ខរក្រមឡាតាំងទំនើបគោល
សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword/templates at line 145: attempt to concatenate a nil value.

 1. សញ្ញាសំគាល់ អ្វីដែលនៅទីមួយក្នុងបញ្ជី
  A. ទៅហាងទំនិញ។ B. ទិញអាហារខ្លះ។ C. ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ D. ញ៉ាំ។
 2. វត្ថុ រឺ មនុស្សក្នុងសម្មតិកម្មដែលបានកំណត់ជាដំបូងនៅពេលមានអ្វីលើសពីមួយ។
  បុគ្គល A មានផ្លែប៉ោម ៥ និង បុគ្គល B ...
 3. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) អង្គលេខឆទសកៈសម្រាប់ ១០
  0x0000000A
  តម្លៃឆទសកៈ A0, រឺ ទសកៈ 160។
 4. ទំហំបទដ្ឋាននៃថ្មពិលធំជាងថ្មពិល AA បន្តិច។[១]
 5. ប្រព័ន្ធទំហំក្រដាសដែលមានខ្នាតប្រហាក់ប្រហែគ្នា ដូចជា A0 A1 A2 ។ល។[២]
សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]
 • (មុន) 9, (បន្ទាប់) B

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ ២[កែប្រែ]

អក្សរសង្ខេបនៃបច្ចេកសព្ទផ្សេងៗ។

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword/templates at line 145: attempt to concatenate a nil value.

 1. (សញ្ញាស្តុក) សញ្ញាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន បច្ចេកវិទ្យាអាចឹឡឹនថ៍ អន្តោស. លើ មញយ
 2. (និមិត្តសញ្ញាធាតុ, លែងប្រើ) និមិត្តសញ្ញាធាតុ អារ្យុន រឺ អាកុង (តាំងពីឆ្នាំ១៩៥៦ ត្រូវបានគេប្ដូរទៅជា Ar)។
 3. (ធរណីមាត្រ) ផ្ទៃក្រឡា

អក្សរសង្ខេប[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword/templates at line 145: attempt to concatenate a nil value.

 1. (រូបវិទ្យា, ប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ) អំពែរ ខ្នាតនៃចរន្តអគ្គីសនី
 2. (ពន្ធុវិទ្យា) សអរបអ អក្សរសង្ខេប១តួ តំណាងឱ្យគ្រន្ថីជាតិក្នុងក្រមពន្ធុ។
 3. (ជំនូរអាមីជាតា) សអរបអ អក្សរសង្ខេប១តួ តំណាងឱ្យ អាឡាជាតិ ក្នុង ពពួកមូលជាតិ។
 4. (សញ្ញាសំគាល់យានជំនិះ) អូទ្រីស

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ការតំណាងផ្សេងៗដ៏ទៃទៀតនៃ A:

តំណខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Christine A. Lindberg (editor), The Oxford College Dictionary, 2nd edition (Spark Publishing, 2007 [2002], ISBN 978-1-4114-0500-4), page 1
 2. Lesley Brown (editor), The Shorter Oxford English Dictionary, 5th edition (Oxford University Press, 2003 [1933], ISBN 978-0-19-860575-7), page 1

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ ១[កែប្រែ]

Runic letter ᚫ ‎(a, “ansuz”), source for Anglo-Saxon Futhorc letters replaced by A

មកពីអក្សរខ្ពស់Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). និង Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). A ដែលបំបែកចេញពីអក្សរខ្ពស់ Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). និង Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). Æ

 • Anglo-Saxon Futhorc letter ᚪ ‎(a, “អាស”) អក្សរខ្ពស់Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). A មកពីការជំនួសនៅសតវត្សទី៧ ដោយអក្សរខ្ពស់ឡាតាំង A នៃអក្សរភ្វូសខអង់គ្លេស-សាខ្សុន (a, អាស), បានមកពីអក្សររូន (a, អនស៊ុហ្ស)
 • Anglo-Saxon Futhorc letter ᚫ ‎(æ, “æsc”) អក្សរខ្ពស់Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). Æ មកពីការជំនួសនៅសតវត្សទី៧ដោយបង្គុំអក្សរខ្ពស់ឡាតាំង Æ នៃអក្សរភ្វូសខអង់គ្លេស-សាខ្សុន (æ, អ៊ែស្ច), ក៏បានមកពីអក្សររូន (a, អនស៊ុហ្ស) ផងដែរ។

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • (ឈ្មោះអក្សរ)
  • (កអ, អាទូទ) Lua error in Module:IPA/templates at line 8: Language code has not been specified. Please pass the parameter "lang" to the template..***
  • (សំណុំសារ)
  • (អអូស) Lua error in Module:IPA/templates at line 8: Language code has not been specified. Please pass the parameter "lang" to the template..
 • ចួន: [[ចួន:Script error: The function "lookup_language" does not exist.:-eɪ|-eɪ]]
  ការបញ្ចេញសំឡេងថ្មីៗជាសំឡេងសម័យទំនើបបើតាមប្រៀបធៀប ហើយនិងបានជំនួសសំឡេង រហូតដល់សម័យកាលខ្លះប្រហែលក្នុងដើមសតវត្សទី១៥ ដែលស្រដៀងនឹងសំឡេងនៅក្នុងភាសាដទៃទៀតដែរ។

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប a)

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង
  Apple ចាប់ផ្ដើមដោយ A
ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]
សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

លេខ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប a)[[Category:លេខScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]


 1. , លេខបូរណសំខ្យាទីមួយ, ដែលដកចេញពីអក្សរនេះនៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង[[Category:លេខបូរណសំខ្យាScript error: The function "lookup" does not exist.|AA]]
  វត្ថុ A ជា "ចំណីអាហារ", វត្ថុ B ជា "ភេសជ្ជៈ"។

និរុត្តិសាស្ត្រ ២[កែប្រែ]

 • (ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត, និទ្ទេស, តន្ត្រី): មកពីទីតាំងដើមដំបូងនៃអក្សរ A ក្នុងអក្ខរក្រមអង់គ្លេស។
 • (ប្រភេទឈាម): មកពី A បដិជនក
 • (សញ្ញាបញ្ជាក់យានជំនិះ): មកពី អូស្ត្រាលី

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

A

 1. A រឺ ។ (កម្រិតគុណភាព)
  We assign each item inspected a rating from A through G, depending on various factors. (យើងកំណត់គ្រប់វត្ថុដែលពិនិត្យកម្រិតគុណភាពមួយចាប់ពី A រហូតដល់ G ផ្អែកលើកត្តាផ្សេងៗ។)
  1. កម្រិតគុណភាពសញ្ញាបណ្ណ
 2. (អប់រំ) A រឺ (និទ្ទេស)
  I was so happy to get an A on that test. (ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលប្រឡងបាន A ។)
 3. (តន្ត្រី) A រឺ ។ (សទ្ទសញ្ញា)
  តុរិយាង្គជាប្រពៃណីប្រគុំដូរតន្ត្រី A
 4. (វេជ្ជសាស្ត្រ) A រឺ (ប្រភេទឈាម)
  My blood type is A negative. (ប្រភេទឈាមរបស់ខ្ញុំគឺ A អវិជ្ជមាន។)
 5. (រសាយនៈ) A រឺ (បរិមាណូ)។
 6. (តក្កៈ) A រឺ ។ (ការពោលលើកឡើង)[១]
 7. (ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ) (អតិចារី រឺ អតិរិនី)។
 8. អា (ក្រុមហ៊ុននាវាចំហាយទឹកអាឡាស្កា)
 9. អា (ក្រុមហ៊ុននាវាចំហាយទឹកអាលខូអា)
 10. អា (លក្ខណៈលុបអាឡែល)
 11. (ឧស្ម័នរន្ធ)
 12. អា (ផ្សារមូលបត្រអាមេរិក)
 13. អា (អ្នកត្រួតពិនិត្យអាវុធយុទ្ធភណ្ឌ)
 14. (ខ្សែយុថ្កា)
 15. (អនុបាតទស្សនៈ)
 16. (ពង្រាងច្បាប់សភា)
 17. រឺ A (ទំហំអាវទ្រនាប់)។
 18. (សកម្មភាពរសាយនៈ)។
 19. លំនឹងវ៉នដឺវ៉ាល្ស៍ទីមួយ
 20. ខ្សែផ្វ្រោនហ៊ូផ្វារបស់បាណឌជនស
 21. (អាកាសចរណ៍) ព្រិលគ្រាប់
 22. (ក្នុងការចុះបញ្ជីសន្និធិសារព័ត៌មាន) បន្ទាប់បន្សំ
 23. សំទុះ
 24. ជម្រាប, សម្រូប
 25. (ស្បែកជើង)
 26. (បាល់ចាំទី) (សម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ចាំទី)។
 27. ជំនូរភាព (សរុប)។
ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

អក្សរសង្ខេប[កែប្រែ]

A

 1. Ace
 2. Acre
 3. Adult
 4. Ammeter
 5. (រូបវិទ្យា) angstrom
 6. Answer
 7. (កីឡា) assist
 8. (អាវុធយុទ្ធភណ្ឌ) atom; atomic
ន័យដូច[កែប្រែ]
 • (រូបវិទ្យា, អ៊ុងស្ត្រឹម): Å
ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]
 • (គ្រឿងអាវុធ, បរមាណូ): A-bomb

ស្ថិតិ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Lesley Brown (editor), The Shorter Oxford English Dictionary, 5th edition (Oxford University Press, 2003 [1933], ISBN 978-0-19-860575-7), page 1

ភាសាសញ្ញាអាមេរិក[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

 • (មានមេដៃលា) OpenA

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

French Sign Language letter a

មកពីសញ្ញាភាសាសញ្ញាបារាំងសម្រាប់អក្សរ A។

ផលិតកម្ម[កែប្រែ]

សញ្ញាភសអា មានដៃមួយនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដូចតទៅ:

 • រូបសណ្ឋានក្ដាប់ដៃជា A ។

អក្សរ[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword/templates at line 145: attempt to concatenate a nil value.

 1. A (អក្សរ)

សូមើលផងដែរ[កែប្រែ]


អាស៊ែរី[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=az}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[hərf#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|hərf]]}}៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Ç#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ç]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[ç#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ç]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Ə#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ə]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[ə#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ə]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Ğ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ğ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[ğ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ğ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[ı#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ı]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[İ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|İ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Ö#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ö]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[ö#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ö]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Ş#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ş]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[ş#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ş]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Ü#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ü]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[ü#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ü]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=az|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}

កឹតឹឡា[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=ca}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[alfabet#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|alfabet]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[català#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|català]]}}៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, ({{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[Ç#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ç]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[ç#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ç]]}}), {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, ({{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[L·L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L·L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[l·l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l·l]]}}), {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ca|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}

ដាណឺម៉ាក[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • IPA(key): /æː/, [ˈæːˀ]
 • ចួន: [[ចួន:Script error: The function "lookup_language" does not exist.:-æː|-æː]]
 • (សំណុំសារ)

និរុត្តិសាស្ត្រ ១[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=da}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង
សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]
 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[bogstav#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|bogstav]]}}៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[Æ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Æ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[æ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|æ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[Ø#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ø]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[ø#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ø]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[Å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Å]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=da|[[å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|å]]}}

និរុត្តិសាស្ត្រ ២[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

A អលិ. (ឯកវចនៈច្បាស់លាស់ A'et, ពហុវចនៈច្បាស់លាស់ A'er)

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង
បំលាស់ប្ដូរពាក្យ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]


នីដឺឡន់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=nl}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[letter#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|letter]]}}៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nl|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}

អេស្ប៉េរ៉ានតូ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • (ឈ្មោះអក្សរ): IPA(key): /a/
 • (សទ្ទតា): IPA(key): /a/

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=eo}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[litero#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|litero]]}}៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[Ĉ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ĉ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[ĉ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ĉ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[Ĝ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ĝ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[ĝ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ĝ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[Ĥ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ĥ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[ĥ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ĥ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[Ĵ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ĵ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[ĵ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ĵ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[Ŝ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ŝ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[ŝ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ŝ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[Ŭ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ŭ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[ŭ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ŭ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=eo|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}

ផ្វាំង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=fi}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[aa#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|aa]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) letter៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[Š#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Š]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[š#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|š]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[Ž#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ž]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[ž#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ž]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[Å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Å]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|å]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[Ä#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ä]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[ä#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ä]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[Ö#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ö]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=fi|[[ö#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ö]]}}

អក្សរសង្ខេប[កែប្រែ]

Lua error in Module:parameters at line 176: The parameter "2" is required..

 1. approbatur

បារាំង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=fr}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង
 2. Lua error in Module:form_of at line 47: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value).
 3. Lua error in Module:form_of at line 47: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value).

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]


អាល្លឺម៉ង់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=de}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

នាម[កែប្រែ]

A អលិ. (ឆដ្ឋីវិភត្តិ A's, ពហុវចនៈ A's)

 1. A
  Von A bis Z.
  ពី A ដល់ Z។
  Wer A sagt, muss auch B sagen.
  អ្នកដែលនិយាយ A ក៏គួរតែនិយាយ B ដែរ។

វិភត្តិ[កែប្រែ]


ភាសាសញ្ញាអាល្លឺម៉ង់[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ទាក់ទងនឹងសញ្ញាភាសាសញ្ញាបារាំងសម្រាប់ "A"។

ផលិតកម្ម[កែប្រែ]

សញ្ញាភ.ស.អា.មានដៃមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចតទៅ:

 • បង្ហាញដៃក្ដាប់ជារាង “A” ។

អក្សរ[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword/templates at line 145: attempt to concatenate a nil value.

 1. អក្សរ A

អ៊ីតាលី[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាអ៊ីតាលីមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា it

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • (សទ្ទតា; ឈ្មោះនៃអក្សរ) IPA(key): /a/
 • សូរដូច: a, ha[[Category:ពាក្យScript error: The function "lookup" does not exist.ដែលមានសូរដូច]]

អក្សរ[កែប្រែ]

A បុំ., ឥត្ថី. (អព្យយសព្ទ, អក្សរទាប a)

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) lettera៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, ({{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}), ({{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}), {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, ({{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}), ({{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}), ({{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}), {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=it|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}
 • Wikipedia-logo.png អក្ខរក្រមអ៊ីតាលី on Wikipedia.Wikipedia:អក្ខរក្រមអ៊ីតាលី

ឡាតាំង[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=la}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. (ជួនកាលនៅជាមួយ littera) អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

អក្សរសង្ខេប[[Category:អក្សរសង្ខេប ពាក្យកាត់ និង អាទ្យាក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.]][[Category:អក្សរសង្ខេបScript error: The function "lookup_language" does not exist.]][កែប្រែ]

A

 1. (ក្នុងកាលបរិច្ឆេទ) ante (“មុន”)
  A. D.ante diem
 2. (ក្នុងកាលបរិច្ឆេទ) anno, annus (“ឆ្នាំ”)
  A. U. C.anno urbis conditae
  A. P. R. C.anno post Romam conditam
 3. Aulus (ឈ្មោះជាភាសារ៉ូម)
  • Inscriptiones Orelli 1530: A. A.Auli duo
 4. aquae (“ទឹក”)
 5. auro, argento, រឺ aeri (នាយកបីរូបនៃកន្លែងបោះប្រាក់កាស)
  • Inscriptiones Orelli 569; 2242; 2379; 3134 alia: III. VIRI A. A. A. F. F.auro, argento, aeri flando, feriundo
 6. agris (“វាលស្រែ”)
  • A. D. A. agris dandis adsignandis
  • A. I. A. agris judicandis adsignandis
 7. (លើតារាងសំឡេងឆ្នោតក្នុងសាលាកាត់ក្ដី) absolvo (“ខ្ញុំដោះលែង”, “ខ្ញុំរួចពីការចោទប្រកាន់”)
 8. (ក្នុងសភារ៉ូម) antiquo — “ខ្ញុំចាកចេញពីអតីតរដ្ឋរបស់ខ្លួន”, “ខ្ញុំបដិសេធ” [ឧ. ចំណុចមួយនៅក្នុងសំណួរ]
 9. amicō (“មិត្ត”)
  A. O.amico optimo — “មិត្តល្អបំផុត”
 10. a (“ទៅ”)
  A. P.a populo
 11. aediliciae
  A. P.aediliciae potestatis
 12. aerario
  A. P. R.aerario populi Romani
 13. (ក្នុងTusculanae Disputationes របស់ Cicero, “ជម្លោះនៅទូស្គូលូម”) adulescens រឺ auditor, ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំទាស់ ដែលផ្ទុយនឹង M. សម្រាប់ magister រឺ Marcus

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 • វចនានុក្រមឡាតាំង របស់ ឡឺវិស និង ឝត, អខ់ស្វដ ១៨៧៩

ឡេតូនី[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាឡេតូនីមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា lv

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

បានស្នើនៅឆ្នាំ ១៩០៨ ជាផ្នែកនៃការប្រកបឡេតូនីថ្មីដោយគណៈកម្មាការវិទ្យាសាស្ត្រដឹកនាំដោយលោកក.មីឡិនបឹស ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅសាលាជាច្រើននៅឆ្នាំ ១៩០៩។ ពីមុនពេលនោះ ភាសាឡេតូនីត្រូវបានគេសរសេរជាអក្សរផ្វ្រាខ់ធូអឺអាល្លឺម៉ង់ និងសរសេរយូរៗម្ដងជាអក្សរគីរីលឡុស

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • Lua error in Module:IPA/templates at line 8: Language code has not been specified. Please pass the parameter "lang" to the template..
Headset icon.svg entryនេះត្រូវការសំណុំសារសំឡេង។ បើសិនជាលោកអ្នកមានឧគ្ឃោសនសព្ទ សូម ថតខ្លះៗ ហើយ ផ្ទុក វាឡើង។ (ចំពោះសំឡេងដែលត្រូវការភ្លាមៗ សូមទស្សនា វ.ក.:សកស។)

[[Category:សំណើរកការបញ្ចេញសូរសំឡេង (Script error: The function "lookup" does not exist.)]]

អក្សរ[កែប្រែ]

A

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=lv}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរឡេតូនី) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[burts#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|latviešu burti]]}}៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ā#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ā]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ā#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ā]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Č#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Č]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[č#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|č]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ē#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ē]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ē#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ē]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ģ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ģ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ģ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ģ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ī#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ī]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ī#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ī]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ķ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ķ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ķ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ķ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ļ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ļ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ļ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ļ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ņ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ņ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ņ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ņ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Š#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Š]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[š#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|š]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ū#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ū]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ū#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ū]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[Ž#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ž]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=lv|[[ž#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ž]]}}

លុចសំបួ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពី Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). ouga, មកពី Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). Lua error in Module:links at line 106: attempt to concatenate a nil value., ចុងក្រោយមកពី Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value). Lua error in Module:links at line 106: attempt to concatenate a nil value.

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

A អលិ. (ពហុវចនៈ Aen)

 1. ភ្នែក

ម៉ាឡេ[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាម៉ាឡេមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ms

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • (ឈ្មោះអក្សរ) IPA(key): [e]
 • (សទ្ទតា) IPA(key): [ä]
 • (សទ្ទតា, ឱសានព្យាង្គបើក) IPA(key): [ə]~[ɐ]

អក្សរ[កែប្រែ]

Lua error in Module:parameters at line 110: The parameter "lower" is not used by this template..

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ms|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}

ភាសាក្រាំងន័រវែស[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាភាសាក្រាំងន័រវែសមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា nb

អក្សរ[កែប្រែ]

A (អក្សរខ្ពស់, អក្សរទាប a)

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[Æ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Æ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[æ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|æ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[Ø#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ø]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[ø#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ø]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[Å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Å]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nb|[[å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|å]]}}

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:nb-noun-reg at line 4: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value).

 1. អក្សរ A

នវនសន័រវែស[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌានវន័រវែសន័រវែសមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា nn

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A (អក្សរខ្ពស់, អក្សរទាប a)

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[Æ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Æ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[æ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|æ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[Ø#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ø]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[ø#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ø]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[Å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Å]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=nn|[[å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|å]]}}

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:nn-noun-reg at line 4: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value).

 1. អក្សរ A

រ៉ូម៉ានី[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=ro}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[Ă#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ă]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[ă#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ă]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[Â#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Â]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[â#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|â]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[Î#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Î]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[î#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|î]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[Ş#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ş]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[ş#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ş]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[Ţ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ţ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[ţ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ţ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ro|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}

ស្កុត[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

Lua error in Module:languages at line 144: attempt to index local 'name' (a nil value).

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • (សង្កត់) IPA(key): /ɑː/
 • (មិនសង្កត់) IPA(key): /ə/

សព្វនាម[កែប្រែ]

A (ឯកវចនៈបុរិសៈទីមួយ, សង្កត់ I)

 1. I

សាមីស្កុល្ត៍[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • (សទ្ទតា) IPA(key): /ɑ/

អក្សរ[កែប្រែ]

A (អក្សរទាប a)

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[bukva#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|bukva]]}}៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Â#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Â]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[â#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|â]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Č#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Č]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[č#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|č]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Ʒ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ʒ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ʒ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ʒ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Ǯ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ǯ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ǯ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ǯ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Đ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Đ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[đ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|đ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Ǧ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ǧ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ǧ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ǧ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Ǥ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ǥ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ǥ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ǥ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Ǩ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ǩ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ǩ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ǩ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Ŋ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ŋ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ŋ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ŋ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Õ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Õ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[õ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|õ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Š#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Š]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[š#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|š]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Ž#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ž]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ž#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ž]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Å]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[å#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|å]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[Ä#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ä]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ä#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ä]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sms|[[ˊ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ˊ]]}}

ស្លូវេន[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាSloveneមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា sl

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=sl}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[Č#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Č]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[č#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|č]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[Š#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Š]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[š#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|š]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[Ž#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ž]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sl|[[ž#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ž]]}}

សុម៉ាលី[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • (សទ្ទតា): IPA(key): /æ/, /ɑ/
 • (ឈ្មោះអក្សរ): IPA(key): /ʔæ/

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=so}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីម្ភៃបី នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

កំណត់ប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

 1. អក្សរទីម្ភៃបីនៃអក្ខរក្រមសុម៉ាលី ដែលនៅក្រោយលំដាប់អាប្ចាដអារ៉ាប់។ វាត្រូវបានជំនួសដោយ Y និងនៅពីក្រោយដោយ E

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[['#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|']]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[['#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|']]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[X#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|X]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[x#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|x]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[KH#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|KH]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[kh#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|kh]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[SH#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|SH]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[sh#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|sh]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[DH#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|DH]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[dh#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|dh]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[Q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Q]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[q#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|q]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[W#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|W]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[w#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|w]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=so|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}

អេស្ប៉ាញ[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=es}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

នាម[កែប្រែ]

A បុំ.

 1. (អុក) គោល, ស្ដេចសង្ឃ (អឺរ៉ុប)

តួកគី[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A អក្សរខ្ពស់ (អក្សរទាប {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |a|face=|lang=tr}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|AA]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|A]]

 1. អក្សរទីមួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • (អក្សរតួឡាតាំង) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[harf#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|harf]]}}៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|A}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[a#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|a]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[B#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|B]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[b#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|b]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[C#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|C]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[c#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|c]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[Ç#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ç]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[ç#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ç]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[D#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|D]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[d#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|d]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[E#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|E]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[e#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|e]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[F#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|F]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[f#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|f]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[G#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|G]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[g#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|g]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[Ğ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ğ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[ğ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ğ]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[H#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|H]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[h#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|h]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[I#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|I]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[ı#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ı]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[İ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|İ]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[i#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|i]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[J#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|J]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[j#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|j]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[K#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|K]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[k#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|k]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[L#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|L]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[l#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|l]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[M#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|M]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[m#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|m]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[N#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|N]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[n#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|n]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[O#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|O]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[o#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|o]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[Ö#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ö]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[ö#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ö]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[P#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|P]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[p#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|p]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[R#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|R]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[r#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|r]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[S#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|S]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[s#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|s]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[Ş#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ş]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[ş#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ş]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[T#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|T]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[t#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|t]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[U#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|U]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[u#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|u]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[Ü#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Ü]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[ü#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ü]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[V#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|V]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[v#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|v]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[Y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Y]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[y#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|y]]}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[Z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|Z]]}}{{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=tr|[[z#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|z]]}}

យួន[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]

A

 1. អក្សរទីមួយនៃអក្ខរក្រមយួន។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • អក្សរបន្ទាប់: Ă

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

A!

 1. ហ៎្អះ!