កញ្ឆា

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំលេងផង ។

កញ្ឆា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

????

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាញ់ឆា [kɑɲcʰaa]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ឆា

  1. ឈ្មោះ​ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ស្លឹក​សម្រាប់​ហាន់​ជក់​លាយ​នឹង​ថ្នាំ​ជក់​ទៅ​ស្រវឹង​នាំ​ឲ្យ​ងេងងោង វង្វេង (មាន​មាត្រា ៤០០ និង ៤០១ ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​ខ្មែរ​ហាម​មិន​ឲ្យ​ដាំ​មិន​ឲ្យ​ជក់) ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary