កប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កប[kɑɑp]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: កណ្ដប កន្ទប ក្រប ខ្ពប ខ្លប គម្រប គ្រប ជ្រប ឆ្មប ឈ្លប ញប ញ៉ប ទ្របៗ នប ប្រកប ប្រប ផ្អប ម្ហបៗ រញប រណប រប របប លបសម្រប ស្ទប ស្រទប ស្រប ហប អប

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កប

  1. ប្រកប​ឥត​ទាស់ ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កប

  1. ដោយប្រកបឥតទាស់
    នៅ​កប គឺ​នៅ​ជា​សុខ​មិន​ដែល​មាន​ឈឺ​ចាប់​អ្វី ។
    រក​ស៊ី​កប គឺ​រក​ស៊ី​មិន​ដែល​មាន​បង់​ខាត
  2. ភូមិនៃឃុំទីងចាក់

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត