កប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា កប
kp
ឡាតាំងយានកម្ម kɑɑp
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑːp/


និរុត្តិសាស្ត្រ

ពាក្យបងប្អូន: កណ្ដប កន្ទប ក្រប ខ្ពប ខ្លប គម្រប គ្រប ជ្រប ឆ្មប ឈ្លប ញប ញ៉ប ទ្របៗ នប ប្រកប ប្រប ផ្អប ម្ហបៗ រញប រណប រប របប លបសម្រប ស្ទប ស្រទប ស្រប ហប អប

កិរិយាសព្ទ

កប

  1. ប្រកប​ឥត​ទាស់ ។

ពាក្យទាក់ទង

សន្តានពាក្យ

បំណកប្រែ

គុណកិរិយា

កប

  1. ដោយប្រកបឥតទាស់
    នៅ​កប គឺ​នៅ​ជា​សុខ​មិន​ដែល​មាន​ឈឺ​ចាប់​អ្វី ។
    រក​ស៊ី​កប គឺ​រក​ស៊ី​មិន​ដែល​មាន​បង់​ខាត
  2. ភូមិនៃឃុំទីងចាក់

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

ឯកសារយោង

  • វចនានុក្រមជួនណាត