សិថិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី siṭhila, សំស្ក្រឹត ឝិថិល

គុណនាម[កែប្រែ]

សិថិល

  1. ធូរ; រលុង
  2. ស្រាល
  3. unaspirated, non-aspirée ព្យញ្ជនៈដែលមិនមានសូរ [h] ផ្សំជាមួយ។ ក្នុងភាសាបាលី សំស្ក្រឹត ព្យញ្ជនៈសិថិល ជាព្យញ្ជនៈ ទី១ និងទី៣ ក្នុងវគ្គទាំង៥ រួមមាន១០តួគឺ ក[k], គ[g], ច[c], ជ[j], ដ[ṭ], ឌ[ḍ], ត[t], ទ[d], ប[p], ព[b]។

ន័យដូច[កែប្រែ]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

សិថិល

  1. ព្យញ្ជនៈ ទី និង ទី ក្នុង​វគ្គ​ទាំង រួម​ជា ១០ តួ​គឺ ជា​អក្សរ​មាន​សំឡេង​ធូរ មិន​មាន​សូរ​អក្សរ ហ លាយ​ផ្សំ​ផង​ជា​គូ​គ្នា នឹង​អក្សរ ធនិត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត