កញ្ជះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ១[កែប្រែ]

មកពីការបំព្រួញនៃពាក្យ កញ្ជះកញ្ជាយ > កញ្ជះ។

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជះ

  1. មនុស្ស​ដែល​នៅបម្រើគេ ដោយ​ចំពាក់​ទ្រព្យ​គេ គឺខ្ញុំកំដរ​ដែល​គេ​ប្រើ​តាម​តែប្រទះ ដូច​ជា​របស់​កញ្ជះកញ្ជាយ
ន័យដូច[កែប្រែ]
បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ២[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ជះៗ > ក 'ខ' + -ញ- + ្ជះ 'ជះ' > កញ្ជះ។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ជះ

  1. ដែលខ្ជះៗ
  2. (ពាក្យមើលងាយដោយទ្រគោះ) ប្រើភ្ជាប់ជាមួយនាមសំដៅលើអ្វីមួយដូចជាខ្ញុំគេ។
    ធ្វើ​ការ​ខ្ជីខ្ជាដូច​ជា​កញ្ជះ​គេ, អា​ចោរ​កញ្ជះ​គេ។
បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. tovnah