កញ្ចែ

ដោយWiktionary

សូមដាក់សំលេងផង ។

កញ្ចែ (ន.១)

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចែ > ច+ែ > ក+ញ+្ច+ែ > កញ្ចែ ។ (ផ្នត់ដើម)

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាញ់ចែ [kɑɲcae]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចែ

  1. នាម​សត្វ​ស្លាប​តូច​មួយ​ប្រភេទ ពួក​កំពោង​ច្រើន​ចូល​ចិត្ត​ស៊ី​គម​ដូង, គម​ត្នោត តែ​ស៊ី​ហើយ ដើម​ដូង​ត្នោត​នោះ​តែង​វិនាស ។
  2. គ្រឿង​ផ្លុំ​មួយ​យ៉ាង​មាន​ខ្សែ​សម្រាប់​ទាញ​ឲ្យ​ឮ ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ប្រដាប់ កប៉ាល់

ឧទាហរណ៍៖

  1. កញ្ចែក​ប៉ាល់
  2. ប្រភេទផ្សេងទៀត : មួយ​យ៉ាង​ទៀត​មាន​សណ្ឋាន​ប្រហែល នឹង​អណ្តាតប៉ី​ដែល​ប៉ូលិសយាម​ផ្លុំ ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary